Αφοι Χρυσανίδη  Α.Ε. Σουλτανίνα Thompson seedless
Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά ISO, HACP, IFS, EUREPGAP
Ενημέρωση πιστοποιητικών εταιρίας
Η εταιρία μας διαθέτει όλα τα Ευρωπαϊκά πιστοποιητικά.
ΑΦΟΙ ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΘΗΚΗ
με πλούσιο και υψηλής ανάλυσης φωτογραφικό υλικό της επιχείρησης μας
Εξαγωγή σουλτανίνας (Thompson seedless)
Η εταιρία Αφοι Χρυσανίδη OE ξεκίνησε το 1975.