Η εταιρία Αφοι Χρυσανίδη OE ξεκίνησε το 1975 ως μία οικογενειακή επιχείρηση στη Φωλιά Καβάλας και το έτος 2000 άλλαξε νομική μορφή και έγινε Αδελφοί Χρυσανίδη ΑΕ.